Otázka „Kdo jsem?“ je jednou z nejdůležitějších otázek, které si můžeme v životě položit. Protože to, kdo jsem – to, co si o sobě myslíme uvnitř – má extrémně velký vliv na to, co vidíme jako naši realitu a na to, co vnímáme navenek. Ale většinou si tak neuvědomujeme, kdo skutečně jsme a jaká síla v nás vlastně dřímá, že si myslíme, že vše kolem nás je čirá náhoda a ponecháno osudu.

Zejména v náročných časech, kdy pochybujeme a zpochybňujeme vše kolem sebe a cítíme se nejistě, vyplave na povrch otázka „Kdo jsem?“.  Možná se i vy právě nacházíte v těžké fázi svého života nebo na důležité křižovatce, kdy si nejste jisti, která cesta je ta správná.

I já jsem občas stála na této křižovatce, kde se znovu a znovu objevovaly stejné problémy a dramata a mám pocit, že jsem pokaždé zvolila stejnou slepou uličku. Ale pravdou je: Nejsme vydáni na milost a nemilost svému osudu. Protože každým svým rozhodnutím ho můžeme sami utvářet a tím pozitivně ovlivnit.

Rozvoj pocitu sebe sama

Tolik lidí se po staletí zamýšlelo nad otázkou „Kdo jsem“. Filosofové, teologové, psychologové, vědci a duchovní učitelé se neustále snaží odpovědět na otázku „Kdo jsem?“ a ukázat vzrušující, různé perspektivy. Proč se ale vůbec můžeme prožívat jako své vlastní ego? A jaká je tato zkušenost?

Podle nejnovějších neuropsychologických poznatků se schopnost vnímat sebe sama rozvíjí od jednoduchých až po složité úrovně. I novorozené dítě používá své smysly k emocionálnímu rozlišování mezi egem a okolím. Když se kolem 3. měsíce života naučíte uchopovat , zažijete jako miminko poprvé účelné jednání.

Zažíváte další důležitý krok ega jako dítě mezi 9. a 14. měsícem života : Vidíte se jako součást skupiny tří. Zhruba od 18 měsíců se můžete poznat v zrcadle a mezi 2. a 4. rokem se pak učíte vědomě vnímat svá vlastní přání, přesvědčení, obavy a naděje a odlišovat je od přání, přesvědčení, obav a nadějí ostatních lidí.

Jako mladý člověk neustále sbíráte dojmy a zkušenosti z různých situací prostřednictvím interakce se svým prostředím. První roky života jsou obzvláště formativní.

Proč byste měli lépe poznat sami sebe

V průběhu svého života si osvojíte četné názory a přesvědčení, obvykle aniž byste je dále zpochybňovali. Často si ani neuvědomíte, že jste si osvojili myšlenky a chování jiných lidí, protože už jsou ve vás tak zakořeněné, že vám připadají úplně normální. 

Možná jste jednou usoudili, že je lepší být zticha, protože vám rodiče neustále říkali, že jste při hraní příliš hluční nebo příliš divocí. Nebo jste se možná od své starší sestry dozvěděla, že muži jsou zklamáním a stejně jen zraňují. A nyní máte tuto zkušenost neustále.

Kdo jste dnes, je výsledkem a součtem vašich přesvědčení a minulých zkušeností. Ale dobrá zpráva je, že kým budete zítra, závisí na rozhodnutích, která učiníte dnes. Otázka „Kdo jsem?“ je vždy jen momentkou. Změnou svého přesvědčení automaticky měníte svou identitu a vědomě utváříte svou budoucnost.

Tak často vidím, jak lidé procházejí životem téměř letargicky a roboticky. Apaticky odvíjejí svůj každodenní život, jako by žili na autopilota. Ve spěchu a obklopeni tolika požadavky a vlivy rychle ztratíte spojení se svým skutečným já. Na to, co opravdu chcete a co chce být skrze vás vyjádřeno.

To není překvapivé. Věnujete pravidelně čas otázkám svých vlastních záměrů, hodnot, přesvědčení a cílů? Upřímně řečeno. Vím, že jednání se sebou samým vyžaduje spoustu energie a času a je mnohem pohodlnější pokračovat jako doposud.

Jen velmi málo lidí má proto jasnou představu o tom, čeho chce ve všech oblastech svého života vlastně dosáhnout. Je nekonečně důležité a cenné vytvořit si jasný a silný sebeobraz. 

Výhody jasné a silné identity

 • Jste si vědomi toho, co chcete, a dokážete důsledně sledovat své cíle. Díky tomu jste úspěšní – ať už v práci nebo v soukromí.
 • Rozhodujete se sebevědomě a proaktivně. Víte, kde jsou vaše hranice, a můžete občas říct ne.
 • Poznáte svou sebehodnotu, své síly a schopnosti a jste plní lásky a soucitu sami k sobě.
 • Názory ostatních vás ovlivňují méně, už se sebou nenecháte manipulovat.
 • S lehkostí si vytvoříte šťastný život.

Kdo vlastně jsem? – Chycen ve smyčce identity

Aby vám bylo jasné, jaký vliv má váš sebeobraz na celý váš život, ráda bych vám představila model smyčky identity . Důraz je kladen na vaši identitu, vaše Já jsem . Odpověď, kterou jste si dali – vědomě či nevědomě – na otázku „Kdo jsem?“. Je to výsledek vašeho vnitřního přesvědčení.

Vaše identita vždy ovlivňuje vaše myšlenky. Vaše myšlenky ve vás zase spouštějí určité pocity a uvádějí vás do určité energetické vibrace. Vše ve vesmíru je vibrace. A přitahujete do svého života právě ty věci, které jsou ve stejné vibraci jako vy.

Určitá rozhodnutí děláte také na základě svých pocitů. Například můžete být odvážní nebo ne. Tyto volby vytvoří ve vašem životě zkušenosti, které podpoří vaši identitu nebo přesvědčení. Důvod pro to leží ve vašem mozku.

Takzvaný retikulární aktivační systém snímá ve vnějším světě dojmy, které jsou pro vás důležité. Funguje jako filtr, který ze záplavy informací vytáhne ty, které mají pro vás a vaše přežití prioritu. Možná to znáte také: Pokud se rozhodnete koupit si Volvo a udělat z něj prioritu, auta Volvo najednou uvidíte všude.

To je v pořádku, pokud je vaše sebevědomí pozitivní. Ale pokud jste definovali negativní „já jsem“, například nestačím , budete mít vždy zkušenosti, které tomuto přesvědčení odpovídají.

3 kroky pro silný a jasný sebeobraz

Pokud se chcete dostat ze smyčky negativní identity a změnit něco navenek, musíte nejprve začít uvnitř. Můžete si to představit jako důkladný úklid domácnosti, jen pro vaše vnitřní já. Zde jsem pro vás uvedla tři nejdůležitější kroky.

1. Kdo jsem? Určete svůj status quo

Nejprve byste si měli uvědomit, co si o sobě skutečně myslíte. Zde k sobě můžete být naprosto upřímní, protože jde o poznání vašich dosavadních přesvědčení. Toto „Kdo jsem?“ čerpá svou sílu z minulosti.

Užitečné otázky:

 • Jaké vzorce v mém životě se stále opakují?
 • Jaká přídavná jména se mi vybaví, když o sobě přemýšlím?
 • Kde se vidím ve srovnání s ostatními lidmi?
 • Na jaké události nejraději vzpomínám?
 • Co mě opravdu vzrušuje?
 • Z čeho mám obavy?
 • Jaké slabiny na sobě vidím?
 • S kterými lidmi si rozumím obzvlášť rychle?

2. Kdo chci být? Zjistěte, co opravdu chcete

V dalším kroku vytvoříte silný obraz svého budoucího já. Spojte se se svým srdcem a vnímejte sami sebe. Může být užitečné rozvíjet individuální vize pro různé oblasti života . Čeho chcete v práci dosáhnout? Co je pro vás ve vašich vztazích důležité? Pokud se cítíte úplně ve tmě, může vám perspektiva zvenčí, například od přátel nebo kolegy, poskytnout cenné informace. Tyto silné stránky lze často přesně identifikovat, ale mohou také odhalit přesvědčení a slepá místa ve vašem „Kdo jsem?“

Užitečné otázky:

 • Co mě konkrétně baví?
 • Co je pro mě snadné?
 • Kde jsem skutečně v proudu života a zapomínám na čas?
 • Kde se vidím za rok, za pět a za deset let?
 • Co jsem jako dítě považoval za skvělé?
 • Jak nejraději trávím volný čas?
 • Jak by mě popsali moji nejlepší přátelé?

3. Dejte svému podvědomí aktualizaci

Posledním krokem je nahrazení starých negativních přesvědčení novými pozitivními. Například, Já nestačím by se mohlo stát Vše, co potřebuji, je již ve mně . Takto přenesete svou energii z minulosti do budoucnosti. Vytvořte si nové povědomí o tom, kdo skutečně jste. Z výsledků navenek poznáte, zda jste skutečně dokázali posunout své přesvědčení na emocionální úrovni.

Podobné příspěvky