Ženy ženám

Online výcvik „Alchymie života a vztahů“ je navržený speciálně pro ženy, které chtějí prozkoumat a transformovat své vztahy – jak ty k sobě samým, tak k okolnímu světu. Toto intenzivní osmiměsíční putování se zaměří na klíčová témata spojená s vnitřním růstem, osobním rozvojem a zlepšením vztahů ve všech oblastech života.

Alchymie života a vztahů

Datum zahájení: 4. října (středa)

Formát: Online prostřednictvím Facebook skupiny

Flexibilita: Možnost spuštění i druhý den, pokud nemůžete být online ve stanovený čas

Čas konání: Každá středa od 19:00, délka 1-2 hodiny

Délka kurzu: 8 měsíců, jeden modul každou středu

Výběr témat v kurzu: Některá témata budou rozšířená do více modulů a níže je pouze náčrt témat:

 1. Vnitřní dítě: Porozumění vlastním emocím, traumatům a potřebám.
 2. Vztahy s okolím a blízkými: Komunikace, empatie, a budování zdravých vztahů.
 3. Vztahy a rozchody obecně: Jak se vyrovnat s rozchody a překonat ztráty.
 4. Pracovní vztahy a nalezení směru: Strategie pro úspěch v pracovním životě a hledání vlastního směru.
 5. Práce s neklidem: Techniky pro zvládání stresu a úzkosti.
 6. Sebevědomí a sebepřijetí: Jak posílit své sebevědomí a přijmout se takovou, jaká jste.
 7. Život a vztah s narcisem: Porozumění narcistickým vztahům a ochrana vlastního zdraví.
 8. Rodinné vztahy: Porozumění rodinným dynamikám, zdolávání konfliktů a budování podpůrných vztahů.
 9. Partnerské vztahy: Klíče ke zdravým a plodným partnerským vztahům, komunikace a intimita.
 10. Vztah k penězům: Transformace vztahu k financím, naučení se finanční gramotnosti a řízení financí.
 11. Smysl života a životní cíle: Hledání hlubšího smyslu života a nastavení osobních cílů.
 12. Zvládání změn: Učení se adaptovat na změny a překonávat životní překážky.
 13. Duševní a emocionální zdraví: Techniky pro udržení duševního a emocionálního blaha a prevenci vyhoření.
 14. Kreativita a seberealizace: Podpora osobní kreativity a nalezení způsobů, jak naplno prožívat svůj potenciál

Průběh kurzu:  Kurz bude interaktivní a umožní vám ptát se formou otázek a reagovat na prezentované informace.

Registrace a výhody: Zaregistrujte se nyní a získejte výhodnější cenu za tento osmiměsíční výcvik. Pro více informací o mě navštivte odkaz: https://zivotniharmonie.cz/o-mne/.

Připravte se na transformaci vašeho života a vztahů prostřednictvím online maratónu „Alchymie života a vztahů“. Získejte nástroje, které vám pomohou navigovat různými životními situacemi a dosáhnout hlubokého osobního růstu.

Registrace ukončena